Viken Runt

Tack för i år till alla glada cyklister.

Länk till resultatlistan: Resultatlista Viken Runt 2024

Välkomna nästa år, 56:e loppet - Kristi Himmelsfärdsdag torsdag 29 maj 2025.


 

Kristi Himmelsfärdsdag, torsdag 9 maj 2024

OBS! Anmälningssidan stängs onsdag 8 maj kl. 12:00.
Efter detta kan bara efteranmälan göras på plats i Idrottshallen där nummerlapparna delas ut.
Onsdag 8 maj klockan 17:30-19:00.
Torsdag 9 maj från klockan 06:30 till klockan 10:00.
OBS! Ingen kortbetalning, endast Swish och kontanter.

NUMMERLAPPAR.
Utdelning i idrottshallen, Töreboda onsdagen den 8 maj klockan 17:30-19:00
samt torsdagen den 9 maj från klockan 06:30.
Länk till karta: 
Viken Runt Start Mål

 

Länk till anmälningssidan:  Anmälan RaceID - Viken Runt
Länk till inbjudan:  Inbjudan Viken Runt 2024
Länk tills startlista RaceID i startnummerordning: Startlista Viken Runt 2024
Länk tills startlista sorterade på startgrupp: Startlista Viken Runt 2024 Startgrupper

Välkomna!

 


Viken Runt / KortViken 2024.

Planering pågår för loppet Kristi Himmelsfärdsdag torsdag 9 maj 2024.
Vår förhoppning är att vi kan öppna anmälan i mitten-slutet på februari.

Tillståndsansökan är inskickad till Länsstyrelsen Västra Götaland.

Det är fortfarande osäkert vilka villkor som gäller avseende Trafikverkets skyltning och fördelningen av kostnaden för detta!

Nedan är svaret jag fick senast jag hade kontakt med Trafikverket 2024-02-01.

Hej! Följande gäller i dagsläget.

 

Regeringen beslutade 2023-05-04 att Trafikverket under 2023 utan hinder av vägmärkesförordningen (2007:90) får avstå från att begära ersättning från ideella föreningar och organisationer för kostnader för anordningar som tillfälligt behövs vid ett tillfälligt arrangemang eller motsvarande på allmän väg där staten är väghållare och ansvarar enligt samma förordning. Detta tillfälliga undantag gällde bara för arrangemang som genomfördes under 2023. Trafikverket har lämnat in förslag till regeringen avseende hantering för 2024, och inväntar svar.

 

Fram till att regeringen har beslutat om ett eventuellt nytt tillfälligt eller permanent undantag från vägmärkesförordningen så är det enligt gällande lagstiftning arrangören av arrangemanget som ska bekosta den utmärkning som behövs för att ett arrangemang på väg ska kunna genomföras.”
 


Viken Runt och KortViken 2023.
Kristi Himmelsfärdsdag torsdag 18 maj.

Tyvärr tvingas vi ställa in årets Viken Runt och KortViken på grund av Trafikverkets långa handläggningstider.
 

Hade en första kontakt med Trafikverket den 24 januari för att få ett besked om hur skyltningen skulle gå till och vad Trafikverket ansvar för och vad vi som arrangörer kan sköta själva.

Skickade en ansökan om offert för skyltningen till Trafikverket den 9 mars.
Kunde inte ansöka om offert förrän tillståndet från Länsstyrelsen var klart, vilket vi fick den 8 mars (ansökan inskickad 13 december).

Fick offerten torsdagen den 27 april efter många påminnelser och "jagande" av ansvarig handläggare.

Tog sju veckor för Trafikverket (eller deras entreprenör) att komma fram till att de skall sätta upp 9 st varningsskyltar och enligt Länsstyrelsens tillstånd skylta om på två korta sträckor där hastighetsbegränsningen skall sänkas från 80 till 70 km/h.

Kostnaden för inköp/hyra av skyltar och arbetet att sätta upp och ta ned skyltarna enligt offerten 25 280 kr.
Finns tyvärr ingen möjlighet att få ihop hela arrangemanget med annonsering, anmälningar, ideella funktionärer (ca. 75 st), sponsorer m.m. när man får förutsättningarna från Trafikverket tre veckor före tävlingsdagen.

Hade vi fått offerten 3-4 veckor tidigare hade vi kunnat hantera den kostnaden.
Tyvärr då med en ökad startavgift.

 

 

2023-04-14.
Vi har ännu inte kunnat öppna anmälan då vi inte fått offert på kostnaden och genomförandet av skyltningen från Trafikverket.
Kostnaden är helt avgörande för om det är ekonomiskt möjligt att genomföra loppet.

Begärde offer direkt efter att vi fått tillståndet klart från Länsstyrelsen den 8 mars.
Det krävdes att det var klart för att över huvud taget få ansöka om offert.

2023-04-11.
Senaste svaret från Trafikverket angående kostnadsfrihet och offert.
”Beslutet är inte taget av regeringen gällande kostnaden så fram till dess sker utförandet enligt tidigare angiven information om att utmärkning sker på arrangörens bekostnad.
Offertförfrågan är skickad och vi återkommer så snart vi fått ett pris.”

2023-03-23.
Trafikverket lämnade svar på uppdraget nedan för se över regler och kostnadsfördelning för evenemang som exempelvis cykellopp på statliga vägar.
Viktigaste punkten i dokumentet på 14 sidor.

  • Att regeringen beslutar att uppsättning av vägmärken ska bli kostnadsfritt för ideella föreningar och organisationer under 2023, samt att regeringen beslutar om hur detta ska hanteras för 2024 och framåt. Möjliga alternativ som bör övervägas är om det även fortsättningsvis ska vara kostnadsfritt för ideella organisationer, alternativt om utökade ekonomiska bidrag eller någon form av stödförordning ska införas

2023-03-08.
Länsstyrelsen har beviljat vår ansökan om tillstånd för Viken Runt.
Vi har också skickat in en offertförfrågan på kostnaden för Vägverkets skyltning.

 

Trafikverket införde den 1 januari 2023 ett nytt arbetssätt och nya kostsamma regler för alla arrangörer av cykellopp. Det hotar nu motions- och tävlingslopp på statliga vägar.
Riksidrottsförbundets och Svenska Cykelförbundets ordförande har träffat infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) och socialminister Jakob Forssmed (KD) för att diskutera de stora utmaningarna.

Den 1 januari i år införde Trafikverket det justerade arbetssätt som bland annat innebär att alla kostnader för att genomföra åtgärder på vägarna, såsom skyltning, i samband med evenemanget ska belasta arrangören. Skulle detta införas rakt av skulle det i förlängningen innebära att de flesta cykellopp på statliga vägar helt enkelt försvinner.
Det är ett extremt skarpt läge för svensk cykelsport.

Svenska Cykelförbundet har tillsammans med Riksidrottsförbundet, Bilsportförbundet, Friidrottsförbundet, Motorsportförbundet, Orienteringsförbundet och Triathlonförbundet kritiserat införandet av det nya regelverket.
Detta eftersom det innebär stora kostnader för ideella allmännyttiga föreningar vilket i förlängningen kommer att leda till betydligt färre motions- och tävlingslopp på statliga vägar.

 

Det finns ett uppdrag från tidigare regering till Trafikverket att se över reglerna.

Efter uppvaktning från Riksidrottsförbundet tillsammans med berörda specialidrottsförbund gav den förra Socialdemokratiska regeringen den 1 september 2022 Trafikverket i uppdrag att se över regler och kostnadsfördelning för evenemang som exempelvis cykellopp på statliga vägar.

Uppdraget ska redovisas i mars 2023.

 

 

 

 


Tack till alla deltagare för gott humör trots det miserabla vädret.
Länk till resultat

Nedladdningsbart resultat i PDF-format här.

Resultat vandringspris:
Firmalag
1. Daloc Motion och Fritid                    19
2. Önnefors Rör                                     17
3. Furhoffs Rostfria                                 5
Föreningar
1. Hjo VK                                                 18
2. Mariestadcyklisten                           12
3. Lidköpings CK / Team Ljungskog    11

 

Länkar till fina bilder och film tagna av Peter Hellström på toreboda.com.

Bilder Toreboda.com

Bilder och film YouTube