Mostugan

 

 

 

Mostugan ägs av Töreboda kommun men sköts av OK Skogsstjärnan.
Började byggas i juni 1975.
Bekostades av Töreboda kommun med bidrag från Naturvårdsverket.
Byggdes till största delen ideellt av OK Skogsstjärnans medlemmar.
Öppnades 3 augusti 1976.
Invigdes av dåvarande Landshövdingen i Skaraborgs Län, Karl Frithiofsson den 14 november 1976.
 

Öppettider:

Omklädningsrum, dusch och bastu

  • Onsdag 17.00 - 19.30.
  • Fredag 17.00 - 19.00.
  • Söndag 10.00 - 12.00.

Toaletter öppna i källarentrén.

  • Vardagar mellan 9:00-20:00.
  • Lördagar och söndagar mellan 9:00-16:00.

Spårinformation:
Elljusspår 2 km, belysningen tänd 16:00 - 21:00
2,5 km röd
5,0 km gul
10 km grön
Alla spår utgår från Mostugan.
Spåren går i en vacker tallmo. Spåren är mer kuperade vid Mostugan, men planar ut när du kommit upp på åsen.

Belysningen i pulkabacken tänd från skymning till kl. 23:00 vid snötäcke. 

 

Länk till spårkarta här